Thịt ba rọi bò Mỹ - Beef short plate

200,000₫

Thịt ba rọi bò Mỹ là phần thịt cắt ra từ bụng của con bò, phần thịt này không có xương, sở dĩ được gọi là thịt ba rọi (hay thịt ba chỉ) là vì khi cắt ngang miếng thịt sẽ thấy được phần thịt và mỡ được xen kẽ với nhau theo thứ tự lớp thịt, lớp mỡ, rồi lớp thịt.

Những Món Ăn Khác

Category