Rượu gạo - Rice wine

140,000₫

Rượu gạo là loại rượu phổ biến tại Hàn Quốc, nó đã gắn liền với cuộc sống, văn hóa và truyền thống của người dân Hàn Quốc qua nhiều năm lịch sử. Cách làm rượu gạo Hàn quốc trải qua nhiều công đoạn nhưng tóm lại quá trình đó là việc ủ men hỗn hợp gạo hoặc lúa mỳ trong khoảng thời gian 10 ngày.

Những Món Ăn Khác

Category