Canh đậu tương (nhỏ) - Soybean paste stew (small)

80,000₫

Với nhiều người Hàn Quốc canh đậu tương là món ăn đậu tương hiện lên khi nhắc đến "cơm nhà" và là nguồn năng lượng cuộc sống.

Những Món Ăn Khác

Category